De Verwantenraad

Naast Cliëntenraden kent De Lichtenvoorde ook Verwantenraden. In een Verwantenraad hebben verwanten (ouders, familieleden, belangenbehartigers) van cliënten zitting. Onze visie gaat uit van de cliënt zelf maar heeft ook oog voor het feit dat verwanten eigen belangen hebben. Door het instellen van deze raad is zo op eigen wijze een manier gevonden om ook die inspraak te regelen. Onze Centrale Cliëntenraad en Centrale Verwantenraad hebben tevens het recht van toepassen van een enquête, geheel volgens de adviezen over goed bestuur in de zorg die in de zorgbrede Governancecode is vastgelegd.