Medezeggenschap

Ken jij de Centrale Cliëntenraad?

De Centrale Cliëntenraad wil dat je bij De Lichtenvoorde goed kunt wonen. Dat cliënten tevreden zijn een eigen plek hebben en zich kunnen ontwikkelen.
En zelf zo veel mogelijk bepalen hoe hun leven eruit ziet.
De Centrale Cliëntenraad mag hierover meedenken, meepraten en meebeslissen.

De regering heeft afspraken gemaakt over de rechten van de Centrale Cliëntenraad.
Die afspraken staan in de wet.
Die wet heet: Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen ( WMCZ)
De Lichtenvoorde heeft al vanaf 1996 een Centrale Cliëntenraad.

Wat doet de Centrale Cliëntenraad?
- Opkomen voor de rechten van cliënten
- 10 keer per jaar een Centrale Cliëntenraad vergadering
- Kijken waar de ondersteuning van De Lichtenvoorde goed is
- Kijken waar de ondersteuning van De Lichtenvoorde minder is
- Overleggen met de bestuurder Henk van Driel en adviezen geven
- Contact houden en praten met cliënten
- Een ontmoeting organiseren met de achterban( cliënten van De Lichtenvoorde)
- Contact houden met de centrale verwantenraad
- Meedenken, meepraten en meebeslissen over veel onderwerpen

De raad mag over veel onderwerpen meepraten.
- Fusie of samenwerking met andere instellingen
- Verhuizing of verbouwing
- Veranderingen in de ondersteuning
- een nieuwe manager
- het geld
- en nog veel meer


Voor meer informatie kun je terecht bij:
Hilde Mellink

Download de PDF

Wat is en doet de LFB

De LFB is een landelijke vereniging vóór en dóór mensen met een verstandelijke beperking. De LFB wil mensen met een verstandelijke beperking sterker maken om samen voor de belangen op te komen. Meer mensen met een verstandelijke beperking moeten mee kunnen doen in de samenleving.

Belangen behartigen
Uniek aan de LFB is dat mensen met een verstandelijke beperking zelf hun belangen behartigen. En andere mensen met een verstandelijke beperking sterker maken door hen te voorzien van informatie, advies en scholing. Dit doen zij door Onderling Sterk verenigingen op te zetten en door Themacafé’s en Themadagen te organiseren. Zij worden daarbij ondersteund door coaches. Je kunt individueel lid worden van de LFB of via de Onderling Sterk vereniging waar je lid van bent.

Klankbordgroep Wmo
In Groenlo komt ook regelmatig de Klankbordgroep WMO bij elkaar. Hier praten mensen met een verstandelijke beperking uit verschillende gemeenten met elkaar over onderwerpen die direct met de WMO te maken hebben. Daarnaast geven wij cursussen aan mensen met een verstandelijke beperking en verzorgen gastlessen op scholen.

Medezeggenschap

Medezeggenschap
Meedenken, meepraten en meebeslissen is een recht voor iedereen. De Lichtenvoorde vindt medezeggenschap belangrijk. In de visie van De Lichtenvoorde staat de cliënt centraal.
- Kom voor jezelf op.
- Zeg je mening.
- Maak een keuze.
- Dat kan elke dag.

Je hebt bij De Lichtenvoorde recht op inspraak en medezeggenschap op 4 manieren. Andere zorginstellingen kunnen medezeggenschap anders geregeld hebben.

Zorgplan
Je hebt regie over eigen leven. De zeggenschap van de cliënt krijgt extra aandacht.

Woonoverleg
Daar praat je met andere cliënten over je woonsituatie. Het is belangrijk dat veel cliënten meedoen.

Themabijeenkomst
Om cliënten mee te laten praten en zich te laten horen over zaken die binnen het cluster spelen was er oorspronkelijk een Cluster Cliëntenraad geïnstalleerd. In 2013 heeft De Lichtenvoorde er voor gekozen om in sectoren te gaan werken. De leden van de Cluster Cliëntenraad hebben gekozen om de Cluster Cliëntenraad af te schaffen. In plaats daarvan wordt er twee maal per jaar een themabijeenkomst gehouden. Alle deelnemers uit de diverse woonoverleggen kunnen hier naar toe. Daarnaast wordt er als extra communicatiemiddel een app ontwikkeld om het contact tussen Centrale Cliëntenraad en het woonoverleg te onderhouden.

Centrale Cliëntenraad
Uit alle sectoren zitten er cliënten in de Centrale Cliëntenraad. We praten over zaken die voor iedereen belangrijk zijn. Over voeding en gezondheid. Over verbouwingen of verhuizingen. En over samenwerken met andere organisaties.